Disse lejebetingelser finder anvendelse på leje af lagerrum på www.klaruplagerhotel.dk
www.klaruplagerhotel.dk ejes af ChildCare Denmark ApS, CVR-nr. 38270125, adresse Nørremarksvej 28, 9270 Klarup, tlf. 22858988, e-mailadresse carsten@childcare.dk. 

Lejebetingelser

1. Det lejede må ikke uden udlejers skriftlige samtykke anvendes til andet end lager og opbevaring . Ingen brandfarlige væsker, kemiske stoffer, fyrværkeri/sprængstof eller gods, som kan afgive fugt eller andre lugte, som kan danne forbindelse med andet opbevarings gods er tilladt. Opbevaring af dyr i rummene er ikke tilladt. Opbevaring af fødevarer er ikke tilladt. Rygning i bygning er ikke tilladt.


Åbningstid

Der er åbent fra kl. 06.00 til kl. 22.00 samtlige ugens dage.


Hvis lejen ikke er betalt 3 dage efter forfald kan udlejer opsige aftalen og kan efter fremsendelse af en rykker sætte lejer ud af lejemålet. Udsendelse af rykker koster 100 kr.


Udlejer kan regulere huslejen med 3 måneders varsel


Sker der en skade skal det omgående rapporteres til udlejeren, det gælder også skader på porte og døre ind til ejendommen. Der må ikke placeres gods eller materiel uden for det lejede areal, det gælder både indenfor som udenfor bygningen. Lejer har også pligt til selv at sikre at døre og porte aflåses forsvarligt når bygningen forlades.


Det er ikke tilladt at bruge elvarme eller lign. som bruger væsentligt strøm. 


Udlejer sørger selv for aflåsning af rum (medbring egen hængelås) . Nøgle/kode til adgangs dør udleveres af udlejer. 


Forsikring af det opmagasinerede gods er helt lejers egen regning og risiko. Udlejer er ikke erstatningspligt på noget som helst gods eller materiel. Lejer står selv for eventuel forsikring af gods.


Udlejer skal efter aftale med lejer få adgang til det lejede i tilfælde af vedligeholdelse, ombygning etc. på bygning.


Opsigelse

Der er 1 måneds opsigelse af lejemålet. Opsigelsen skal være på mail eller i login. Herefter skal lejers gods være ude inden udgangen af lejeperioden. Sker det ikke kan udlejer fjerne gods/affald for lejers regning. Prisen for fjernelse af gods/affald på timepris 450,- pr. time.


Udlejer kan opsige lejemål straks ved manglende betaling.


Det lejede rum skal ved leje ophør efterlades ulåst og i samme stand som man modtog det.  Har lejer forvoldt skader/hærværk på bygning/rum er denne erstatningspligtig.


Når bygningen forlades

Udlejer bedes tjekke at alle døre er aflåste når bygningen forlades.

Betaling

Vi modtager betaling med Maestro, Mastercard kreditkort, Mastercard debetkort, Visa, Visa debet.

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde en aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Dette kræver dog at du ikke er begyndt at benytte lagerrummet. 

Sådan udnytter du fortrydelsesretten

Du fortryder ved at give os besked om, at du fortryder. Du kan fx sende et brev eller en e-mail, hvor du oplyser, at du fortryder til ChildCare Denmark ApS, Nørremarksvej 28, 9270 Klarup, 22858988, carsten@childcare.dk. 


Tilbagebetaling af pengene ved fortrydelse

Når du fortryder, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig.
Vi tilbagebetaler beløbet uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse.

Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Fortrolighedspolitik

Vi forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Vi vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Vi vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.